Mini kij bramkarski kompozytowy

- Bramkarski kompozytywoy kij
- Idealny do hokeja na kolanach

Mini kij bramkarski kompozytowy
mini_kij_bramkarski_kompozytowy